9 - ([1,1'-biphenyl] -3-yl) -3-bromo-9H-carbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)