9 (4'-chloro- [1,1'-biphenyl] -2-YL) -9H-carbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)