9,9-dimetyl-N- [1,1 '': 4 '', 1 '' '' - terphenyl] -4-yl-9H-fluoren-2-amin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)