9,9'-Bis ([1,1'-biphenyl] -4-yl) -3,3'-bi-9H-carbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)