9 (4-bromophenyl) -9-phenylfluorene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)