4- (naphthalen-1-yl) -N- (4- (phenanthren-9-YL) phenyl) anilin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)