4,4,5,5-tetramethyl-2- (1-phenylnaphthalen-4-yl) -1,3,2-dioxaborolane

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)