3- (4-bromophenyl) -N-phenylcarbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)