3 4 5 6 -Terahydrophthalic Anhydride

  • 2426-02-0

    Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng trong thuốc trừ sâu, trung gian thuốc trừ sâu lipid hoa cúc, nhựa polyester không bão hòa, chất làm cứng nhựa epoxy và chất hóa dẻo.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)