3,3 ', 5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)