2-bromo-4,4-di-tert-bütil-bifenil

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)