2- (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl) -4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)