2- (3-bromophenyl) -9,9 '' - spirobifluorene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)