2- (3'-bromo-biphenyl-3-yl) -4,6-diphenyl- [1,3,5] triazin

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)