2-(4-bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)