2 3-Naphthalenedicarboxylic Anhydride

  • 716-39-2

    Là một chất trung gian hữu cơ quan trọng, 2, 3- Naphthalenedicarboxylic Anhydride thường được sử dụng trong quá trình tổng hợp thuốc, thuốc nhuộm, photopolyme và các vật liệu nhạy sáng khác.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)