2,7-dibroMo-2 ', 7'-di-tert-butyl-9,9'-spirobi [fluorene]

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)