2,7-bis (4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) -9H-fluorene

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)