10-Bromo-7-phenyl-7H-benzo [c] carbazole

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)