-Bromo-4,4'-di-tert-butylbiphenyl

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)