Xin chúc mừng công ty chúng tôi là một nhà máy xanh quốc gia đánh giá của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin

31-03-2020

Để đối phó với lời kêu gọi quốc gia, công ty chúng tôi thúc đẩy việc xây dựng các nhà máy xanh, tăng vốn đầu tư trong quản lý môi trường và bảo vệ và phấn đấu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất xanh. Sau khi xem xét chuyên nghiệp quốc gia, công ty chúng tôi đã được đánh giá là một nhà máy xanh quốc gia.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)